Tạ Nhật Quyên

Tạ Nhật Quyên
Loại Dự Án : Căn hộ cao cấp
Địa chỉ: Khuê Đông 14, TP Đà Nẵng
Hạn mục: Cửa Nhôm Kính
Hoàn Thành: 2020
 

0935.443.117