Nhà Cô Vân

  • Loại dự án: Nhà Phố
  • Địa Điểm: Hoà Xuân, TP Đà Nẵng . 
  • Chủ đầu tư: Cô Vân
  • Hạn Mục: Cửa nhôm, Lan can kính
  • Hoàn thành: 2018

0935.443.117