Nhà Anh Tuấn

  • Loại dự án: Nhà Phố
  • Địa điểm: Tiên Sơn 6, TP Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: Anh Tuấn
  • Hạn mục: Cửa nhôm, Cửa kính bản lề sàn 2 chiều
  • Hoàn thành: 2018

0935.443.117