Căn hộ chú Mạnh

  • Địa điểm : An thượng 28 , TP Đà Nẵng
  • Loại dự án : Căn Hộ
  • Hạn mục : Cửa nhôm vách kính
  • Chủ đầu tư : Chú Mạnh
  • Hoàn Thành : 2019

0935.443.117